Enkät till kunderna

Datum
YYYY-MM-DD
Nationalitet
Antal vuxna ert sällskap
Antal barn i ert sällskap
Har ni tidigare övernattat på området / hur många gånger?
Hur länge stannade ni denna gång?
Resans syfte
Svarsantalet får som mest vara 3
Hur övernattade ni på området?
Svarsantalet får som mest vara 4
Hur fick ni första gången veta om Nallikari Camping?
Svarsantalet får som mest vara 4

Hur bedömer ni tjänsterna ni har utnyttjat på området?

  5 4 3 2 1 ?
Receptionstjänsterna
Kafé/butikstjänsterna
Barnparkering
Bokningsbastun
Den allmänna trivseln
Den allmänna snyggheten
Personalens serviceattityd
Personalens yrkeskunskap
Tillgången på tjänster och hur snabbt sådana kan fås
Förhållandet mellan pris och kvalitet
Skyltningen till Nallikari
Allmänt betyg
Din önskan att komma hit en annan gång

Vad var det bästa med er semester i Nallikari?
Vad ville ni förbättra i vår verksamhet för att öka er trivsel?
Namn:
Adress:

Tack!