Familjefest - Kundebelåtenhetsenkät

Vi ber Dig vänligen besvara följande frågor genom att använda skalan:
= Mycket bra, = Mycket dålig, ? = Inga erfarenheter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Tillgången på service

Festens förberedelser

  5 4 3 2 1 ?
Personalens serviceattityd

  5 4 3 2 1 ?
Personalens serviceattityd

Måltidstjänster

  5 4 3 2 1 ?
Mat
Personalens serviceattityd

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vad var bäst av allt?
Vad skulle vi förbättra?

Tack för Dina svar!