Hostel Suomenlinna - Kundbelåtenhetsenkät

BAKRUND INFORMATION

Datum:
YYYY-MM-DD
Kön:
 
Hemlän:
Land
Syftet av resan:

Vi ber Dig svara på följande frågor genom att användä följande skala
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfarenheter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Säkerhet

Inkvartering

  5 4 3 2 1 ?
Inkvarteringsutrymmenas allmänna intryck
Inkvarteringsutrymmenas renhet

Restaurang

  5 4 3 2 1 ?
Mat
Restauranglokalens utseende och trivsel

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vad skulle vi förbättra?
Vad var bäst av allt?

Tack för Dina svar!