Koulutustilaisuuden arviointi

Cosy Finland kehittää jatkuvasti toimintaansa ja työmenetelmiään asiakkaidensa parhaaksi. Tätä varten toivomme Sinun kertovan mielipiteesi koulutuksemme toteutumisesta. Käsittelemme vastauksesi luottamuksellisesti. Voit täyttää lomakkeen soveltuvin osin.

Vastaajan taustatiedot:

Sukupuoli
 
Asema / toimenkuva
   
Työsuhde
 

Ole hyvä ja valitse alla olevista kohdista vaihtoehto, joka vastaa parhaiten mielipidettäsi.
= Erittäin hyvä, = Erittäin huono, ? = Ei kokemusta/mielipidettä

  5 4 3 2 1 ?
Koulutuksen tavoitteet kerrottiin
Tavoitteet saavutettiin
Koulutuksen rakenne ja käytetyt koulutusmenetelmät
Koulutustilaisuuden käytännön hyöty oli
Oma aktiivisuuteni koulutuksen aikana
Odotuksiin nähden koulutustilaisuus onnistui

Kouluttajan

  5 4 3 2 1 ?
Käytännönläheisyys
Asiantuntemus
Aktiivisuus
Innostavuus
Tehokkuus
Opetuskyky / taito

Erityisen tyytyväinen olen:
Koulutusjaksoa voisi kehittää esimerkiksi:

Kiitos vastauksestasi!