Hangö stads turistbyrå - Kundbelåtenhetsenkät

Bakgrundsinformation

Datum för ert besök: *
YYYY-MM-DD
Kön:
 
Ålder:
Bosatt i:
Annat, vilket?
Land:
Svarsantalet får som mest vara 1

Resesällskap

Hur länge stannar Du i Hangö?
Resesätt:
Annat, vad?
Vad fick Dig att välja Hangö som resemål?
Hur mycket pengar/person spenderar Du i Hangö?

 
Vi ber Dig svara på frågor genom att använda skalan
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfarenheter

Turistinformationen

  5 4 3 2 1 ?
Turistbyråns öppenhållningstider
Personalens betjäningsattityd
Personalens yrkeskunskap
Servicetillgänglighet
Allmän trivsel
Hangös broschyrmaterial
Turistbyråns internetsidor
Din allmänna bedömning av turistinformationen

Hangö, Södern i Finland

  5 4 3 2 1 ?
Din allmänna uppfattning om Hangö
Pris-Kvalitetsnivå
Skyltning
Utbudet av evenemang
Lokalbefolkningens vänlighet
Utbudet av programtjänster
Utflyktsmål och sevärdheter
Butiker
Inkvartering
Var övernattade Du?
  5 4 3 2 1 ?
Restaurangservice
Vilken restaurang?
  5 4 3 2 1 ?
Cafétjänster
Vilket café?
  5 4 3 2 1 ?
Kryssningar
Vilken båt?

Idéer, förbättringsförslag …
Jag önskar delta i utlottningen av en övernattning i Hangö för 2 personer.
Kontaktuppgifter (namn, tel., email):

Tack för Ditt svar!