Levin Matkailu - Kundbelåtenhetsenkät

Datum för vistelsen
YYYY-MM-DD
Ålder:
Kön:
 
Land:
Svarsantalet får som mest vara 1
Resans längd:
Annat, vad?
Hur bokade Du din inkvartering?
   
Hur fick Du information om oss?

Vi ber Dig besvara frågorna nedan genom att använda följande skala:
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfahrenheter

Centralbokningens tjänster

  5 4 3 2 1 ?
Internet bokningssystem
Personalens serviceattityd
Personalens yrkeskunnighet
Tjänstens tillgång
Servicebredd
Bokningssituationens funktion och snabbhet

Semesterlägenhetens/hotellets namn:
  5 4 3 2 1 ?
Allmänt intryck av inkvarteringen
Inkvarteringens renhet
Standarden på inkvarteringens utrustning

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vad var bäst?
Vad skulle Du förbättra i vår verksamhet?

Tack för Ditt svar!