Tegevused – kliendirahulolu küsimustik

Taustteave

Kuupäev:
aasta, kuu, päev
Vanus:
Sugu:
Kuidas Te meie teenustest teda saite?
Reisieesmärk:

Palun vastake allpool toodud väidetele, kasutades järgnevat skaalat:
= suurepärane... = väga halb, ? = puudub kogemus

Üldised tegurid

  5 4 3 2 1 ?
Üldine meeldivus
Üldine puhtus
Töötajate teenindamisvalmidus
Töötajate asjatundlikkus
Teenuste kättesaadavus

Programmilised teenused

  5 4 3 2 1 ?
Tegevuste sisu
Varustuse seisukord
Tähelepanu turvaküsimustele
Tähelepanu keskkonnaküsimustele

  5 4 3 2 1 ?
Teie üldine hinnang
Hinna-kvaliteedi suhe
Kas ettevõtte keskkonnaprobleemide lahendamine vastas teie meelest ootustele?
Kuidas vastasime Teie ootustele?

Kas tuleksite uuesti?
Siis miks:
Kas soovitaksite meid teistele?
Siis miks:
Mis oli kõige parem?
Parandusettepanek?
Kontaktandmed:
Soovin liituda uudiskirja saajatega:

Täname Teid vastuste eest!