Aktiviteter – kundetilfredshet

BAKGRUNNSINFORMASJON

Dato
ÅÅÅÅ-MM-DD
Alder:
Kjønn:
Hvordan fikk du vite om tjenesten?
Formålet med reisen:

Vennligst svar på påstandene nedenfor ved hjelp av følgende skala:
= Utmerket... = Svært dårlig, ? = Ingen erfaring/mening

Generelle faktorer

  5 4 3 2 1 ?
Behagelighet generelt
Ryddighet generelt
Ansattes villighet til å hjelpe
Ansattes kompetanse
Tilgjengelighet av tjenester

Programtjenester

  5 4 3 2 1 ?
Aktivitetens innhold
Standard på utstyret
Oppmerksomhet mot sikkerhet
Oppmerksomhet mot miljøforhold

  5 4 3 2 1 ?
Din generelle mening
Produktenes pris-/kvalitetsforhold
Hvordan innfridde vi forventningene dine

Vil du komme tilbake?
Hvorfor:
Vil du anbefale oss til andre?
Hvorfor:
Hva var det beste av alt?
Hva ønsker du at vi forbedrer?
Kontaktinformasjon:
Jeg ønsker å bli med på e-postlisten deres:

Takk for tilbakemeldingen!