Programservice - Enkät om kundnöjdhet

BAKRUNDSINFORMATION

Datum:
YYYY-MM-DD
Ålder:
Kön:
Hemregion
Land:
Svarsantalet får som mest vara 1
Var fick du information om tjänsten:
Syfte med resan:

Vi ber Dig vänligen besvara följande frågor genom att använda skalan:
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfarenheter

Allmänna faktor

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Tillgången på service

Programservice

  5 4 3 2 1 ?
Utflyktens innehåll
Standarden på utrustningen
Beaktande av säkerhetsågärder
Beaktande av miljöaspekter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur anser ni att företagets hantering av miljöfrågor motsvarade förvätningarna?
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vill du återkomma?
Varför:
Rekommenderar du oss för andra?
Varför:
Vad var bäst av allt?
Vad borde vi förbättra?
Kontaktuppgifter:
Jag vill ansluta mig till er direktpostningslista:

Tack för Dina svar!