Catering service - kundbelåtenhetsenkät

Syftet av resan:

Vi ber Dig vänligen besvara följande frågor genom att använda skalan:
= Mycket bra, = Mycket dålig, ? = Inga erfarenheter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Tillgången på service
Personalens kompetens

Måltidstjänster

  5 4 3 2 1 ?
Mat

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vad var bäst av allt?
Vad skulle vi förbättra?

Tack för Dina svar!