Santasport - Feedback

Datum: *
YYYY-MM-DD
Vi ber Dig svara på följande frågor genom att använda följande skala
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfahrenheter

Allmänna faktor

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Pris / kvalitet förhållande

Vad skulle vi förbättra?
Vad var bäst av allt?

Kontaktinformation:
Tack för Dina svar!