Nallikari Holiday Village - kundbelåtenhetsenkät

Datum
YYYY-MM-DD
Nationalitet
Hur länge stannade ni denna gång?
Hur fick ni första gången veta om Nallikari Holiday Village?
Svarsantalet får som mest vara 4
Var övernattade ni i området?
Vad var det bästa med er semester i Nallikari?
Vad ville ni förbättra i vår verksamhet för att öka er trivsel?
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ?
Hur sannolikt skulle du rekommendera oss till en vän? (10 = mycket sannolikt, 0 = inte alls)
Som ett Green Key -certifierat företag försöker vi ta hänsyn till miljön i allt vi gör. Välj tre saker som du tycker är viktigast:

Genom att lämna oss din kontaktinformation deltar du i en dragning av presentkort som vi arrangerar två gånegr om året.

Namn:
Adress/e-post

Tack!

Nallikari Holiday Village

Leiritie 10, 90510 Oulu

Telefon +358 44 703 1353

www.nallikari.fi