Lapin Luontoelämys - Kundbelåtenhetsenkät

BAKRUND INFORMATION

Datum:
YYYY-MM-DD
Ålder:
Kön:
 
Länd:
Svarsantalet får som mest vara 1
Syftet av resan:

Vi ber Dig svara på följande frågor genom att användä följande skalan
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfarenheter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Tillgången på service

  5 4 3 2 1 ?
Standarden på utrustningen
Beaktande av säkerhetsågärder
Utflyktens innehåll
Beaktande av miljöaspekter

  5 4 3 2 1 ?
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?
Allmän bedömning

Rekommenderar du oss för andra?
Varför:
Vad skulle vi förbättra?
Vad var bäst av allt?

Tack för Dina svar!