Inkvartering - customer satisfaction

Datum:
YYYY-MM-DD
Länd:
Svarsantalet får som mest vara 1
Syftet av resan:

Vi ber Dig svara på följande frågor genom att använda följande skala
= mycket bra, = mycket dålig, ? = inga erfahrenheter

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Tillgången på service

Inkvartering

  5 4 3 2 1 ?
Inkvarteringsutrymmenas allmänna intryck
Inkvarteringsutrymmenas renhet

  5 4 3 2 1 ?
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?

Vad skulle vi förbättra?

Tack för Dina svar!