Työssäoppimisen arviointi (1-3)

Tässä lomakkeessa arvioidaan opiskelijan suorittamaa työssäoppimista. Arvioijana toimii työpaikkaohjaaja. Muistathan kirjata opiskelijan nimen siihen varattuun avoimeen kenttään, jotta annettu palaute kohdistuu oikeaan henkilöön. Palautteen tarkoitus on kehittää opiskelijoidemme oppimista sekä työntekijätaitoja, joten palautteesi on meille erittäin tärkeä.

 

Taustatiedot

Lukukausi
 
Ajanjakso (alku- ja loppupäivämäärä)
Opiskelijan nimi
Yrityksen/työpaikan nimi

Viestintä ja vuorovaikutus

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).

  3 2 1
Ryhmän huomiointi
Suullinen ilmaisu
Kehon kieli
Oppimisilmapiiri
Luottamusta herättävä viestintä
Avoimuus
Kerro omin sanoin opiskelijan viestinnästä ja vuorovaikutuksesta:

Ohjausmenetelmien hallinta

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Tarkoituksenmukaisuus
Eriyttäminen
Soveltaminen
Kerro omin sanoin opiskelijan ohjausmenetelmien hallinnasta:

Ohjaamistaidot ja kasvattaminen

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Oppiaineksen hallinta
Motivointi
Harjoitteet / harjoittaminen
Organisointi
Näyttö ja selostus
Palautteenanto
Turvallisuus / avustaminen
Tavoitteen saavuttaminen
Kerro omin sanoin opiskelijan ohjaamis- ja kasvattamistaidoista:

Suunnittelutaidot

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Toiminnan suunnittelu
Tehtävien suunnittelu
Tuntisuunnittelu
Jaksosuunnittelu
Ryhmän tason huomioiminen
Yksilön tason huomioiminen
Kerro omin sanoin opiskelijan suunnittelutaidoista:

Itsearviointitaidot

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Oman toiminnan arviointi
Toiminnasta oppiminen
Halu oppia
Kerro omin sanoin opiskelijan itsearviointitaidoista:

Palautteesta oppiminen

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Palautteen vastaanottokyky
Palautteen vaikutus työskentelyyn
Tunnetilojen hallinta
Kerro omin sanoin opiskelijan palautteesta oppimisesta:

Yhteistyötaidot ja työyhteisöön sopeutuminen

Arviointi asteikolla 3-1 (3 kiitettävä, 2 hyvä, 1 tyydyttävä).
  3 2 1
Toisten huomiointi
Oma-aloitteisuus
Vastuullisuus
Työyhteisössä toimiminen

Yleisarvio opiskelijan osaamisesta

Mikä oli opiskelijan parasta osaamista ja minkä nostaisit kehittämiskohteeksi?
  3 2 1
Kokonaisarvio

Kiitos arvokkaasta palautteestasi ja yhteistyöstä!

Vuokatin Urheiluopisto, koulutuskeskus