Enkät om kundnöjdhet

BAKGRUNDSUPPGIFTER

Var besökte ni?
Besökets tidpunkt
YYYY-MM-DD
Ålder
Kön:
Hembygd
Land:
Svarsantalet får som mest vara 1
Var fick du information om tjänsten:

Vi ber Dig vänligen besvara följande frågor genom att använda skalan:
= Mycket bra, = Mycket dålig, ? = Inga erfarenheter

Allmänna faktorer

  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel
Allmän snygghet
Personalens serviceattityd
Tillgången på service
Personalens kompetens

Restaurangtjänster (svara bara om du använde våra restaurangtjänster)

  5 4 3 2 1 ?
Mat
Restauranglokalens utseende och trivsel
Service
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande

Inkvartering (svara bara om du använde våra inkvarteringstjänster)

  5 4 3 2 1 ?
Inkvarteringsutrymmenas allmänna intryck
Inkvarteringsutrymmenas renhet
Allmän bedömning
Pris / kvalitet förhållande

Muséer (svara bara om du besökte muséerna)

Vilket museum besökte ni?
  5 4 3 2 1 ?
Allmän trivsel på museet
Allmän snygghet på museet
Personalens serviceattityd
Personalens kompetens
Tillgången på service
Guidernas språkkunskap

Mötestjänster, skönhetsvård och aktiviteter (svara bara om du använde dessa tjänster)

Vilka tjänster använde du?
  5 4 3 2 1 ?
Tillgång till information (t.ex. om tjänster, priser) under planeringsfasen
Bokningarnas och de andra arrangemangens smidighet
Servicesmidigheten på plats (t.ex. lösning av problemsituationer)
Personalens kompetens
Kvaliteten på omgivningen
Lämplighet av utrymmena
Teknikens funktion och tillgänglighet

Allmänt

  5 4 3 2 1 ?
Hur motsvarade vi Dina förväntningar?
Vill du återkomma?
Varför:
Rekommenderar du oss för andra?
Varför:
Vad var bäst?
Utvecklingsidéer?
Kontakta mig gällande denna feedback eller annan avledning
 
Kontaktuppgifter:
Jag vill ansluta mig till er direktpostningslista:
Tack för Dina svar!